Brengt karakter, talenten en motivatie in kaart

Zelfkennis is het begin van alle wijsheid

 

Zelfkennis is het begin van alle wijsheid, zegt men.

Ja, zelfs de oude Grieken waren er al naar op zoek: ‘ken jezelf’ stond er boven de toegangspoort van de Apollotempel in Delphi. Hun orakel gaf een mysterieuze hint, ontsproten uit bijvoorbeeld de rook van een verbrande kip, waarmee diegene die de offerande bracht het maar moest doen. De interpretatie lag in de handen van de ontvanger, dus je kunt je wel indenken dat ‘de wens als vader van de gedachte’ vrij spel had.

 

Gelukkig kunnen we vandaag een ernstig, genuanceerd en volledig antwoord geven op wie je écht bent.

Je kan ervoor kiezen om via persoonlijkheidstesten en/of assessments - op basis van wat je tot nu deed - horen hoe je nù in het leven staat. Of je kunt via een KernTalentenanalyse inzicht krijgen in zowel je karakter, je potentieel als je motivatie. Om duurzaam positieve keuzes te maken voor vandaag, volgend jaar en over twintig jaar.

 

Maar waarom is dat eigenlijk belangrijk?

Omdat wat je drijft je ’s morgens doet opstaan.

Omdat wat je energie geeft je blij maakt en vervult.

Omdat jouw normen en waarden je houvast geven op momenten van verlokking.

Omdat jouw sterke KernTalenten je vertellen waar je best wel voor kiest.

Omdat je kleine KernTalenten je zeggen wat je beter aan anderen overlaat.

Omdat je hele profiel duidelijk maakt of je beter zelfstandige wordt, een promotie najaagt of in het onderwijs stapt. Of geen van deze dingen, maar wat dan wel?

Omdat duidelijk wordt waarom je botst met je partner, ouders, vrienden. En je dan glashelder ziet waar jij voor wilt gaan - en dat dit misschien anders is dan waar zij voor staan.

En dàt alleen al haalt de zere angel uit heel wat conflicten en discussies.

En last but not least: omdat deze immense zelfkennis je een zelfvertrouwen-boost geven: wat je deep down wel voelde maar niet (meer) durfde geloven, staat nu zwart op wit. Ja, je bent een kei in heel wat dingen - zeg maar dat ik het gezegd heb!

 

Ik wens jou voor 2020 een heerlijk jaar vol zelfkennis als bron van wijsheid toe!

Danielle Krekels

 

 

 

 

 
Zelfkennis is het begin van alle wijsheid
 

Onze KernTalentenanalisten vormen een zeer actieve community, ze zien elkaar geregeld bij vorming rond loopbaanbegeleiding, masterclasses en een jaarlijkse terugkomdag. En in 2020 op 4 december zal het eerste KernTalentencongres plaatsvinden. Noteer de datum alvast in je agenda.

Zin om zelf erkend analist te worden ? Check dan zeker onze kalender voor de data van de volgende opleidingen.

Tot eind januari 2020 kan je trouwens genieten van een vroegboekkorting op de volgende lessenreeks.