Brengt karakter, talenten en motivatie in kaart

KernTalenten en Pestgedrag: doe jij mee aan het onderzoek?

 

Pesten is een ernstige zaak: slachtoffers van pestgedrag dragen de littekens ervan dikwijls heel hun leven mee. Het schaadt hun zelfvertrouwen en zelfbeeld, en hypothekeert acties die ze willen of zouden kunnen ondernemen. Talenten kunnen er door gefnuikt worden en heel wat psychisch leed bevat de pijn van (vroeger) gepest te zijn.

Scholen richten er programma’s rond op en dat is een fantastisch goede zaak. Toch horen we van gepeste jongeren zelf dat dit helaas niet altijd voldoende zoden aan de dijk zet. Veel pestgedrag gebeurt dan ook geniepig en is moeilijk aantoonbaar.

Met CoreTalents hopen we in kaart te kunnen brengen welke KernTalenten wellicht (mee) aan de grondslag liggen van pestgedrag en van gepest worden. Zijn er misschien bepaalde - combinaties van - KernTalenten (Aard + Potentieel + Intrinsieke Motivatie) die meer bij de ene of de andere voorkomen? We hebben enkele ideeën, maar “meten is weten”; vandaar dit onderzoek.

Dr. Elke Bogaert, neurowetenschapper, Erkend KernTalentenanalist en research & development (onderzoek & ontwikkeling) verantwoordelijke bij CoreTalents, leidt dit onderzoek.

We mikken uiteraard op zoveel mogelijk ingevulde formulieren van cliënten die een KernTalentenanalyse kregen - anoniem, dat spreekt voor zich - en zoeken dan verder uit welke KernTalenten eventueel opvallend vaak sterk of juist klein voorkomen, én of er zich misschien bepaalde clusters aftekenen.

Een eerste oefening op een kleine 100 deelnemers in 2019 leverde al heel verrassende resultaten op, maar, zoals dat in wetenschappelijk onderzoek heet: ‘meer onderzoek is nodig’.

Kreeg jij een KernTalentenanalyse en wil jij ook je steentje bijdragen? Ben jij of heb jij gepest, vraag je analist dan even naar het formulier. Zij of hij bezorgt het je met plezier en stuurt het graag anoniem door aan Elke Bogaert.
 

NB: Iedereen die een KernTalentenontdekking of -analyse kreeg mag meedoen, en er is geen leeftijdslimiet.

 
Onderzoek rond pestgedrag en KernTalenten