Brengt karakter, talenten en motivatie in kaart

Is de KernTalentenmethode nuttig voor onze organisatie?

 
"Stop je energie liever in het uitbouwen van je sterke punten dan in het proberen groeien op je kleine KernTalenten."
 
 

Misschien kampt jouw organisatie wel met een hoog absenteïsme, veel verloop, mensen met stress- en burnout symptomen of zelfs gedemotiveerde medewerkers. Dan weet je dat dit hopen geld kost en extra druk legt op collega’s.

Wil je daar als bedrijfsleider of HR-professional concreet iets aan doen? En pas je voor het zoveelste dure programma waar je medewerkers niet blij van worden en dat later een verloren investering blijkt?

Met de KernTalentenmethode heb je dit probleem niet, integendeel. Je krijgt voor eens en altijd zicht op 1. het karakter, 2. de talenten en 3. de motivatie van je medewerkers. (En zij vinden een KernTalentenanalyse plezierig én positief.)

Je kan nadien op individueel en op teamniveau kijken welke rollen en taken best aansluiten bij de gulden drie-eenheid van Aard + Potentieel + Intrinsieke Motivatie van je medewerkers. HR kan er rekening mee houden voor het strategisch HR-, successie- en doorstroming beleid. De leidinggevende begrijpt welke elementen en aanpak gevoelig liggen, wat de ogen van de medewerkers doet blinken en voor welke inhoud ze gemotiveerd zijn en waarom.

BP Lubricants in Gent, PB-Gelatins in Vilvoorde, St. Jude Medical in Brussel-Zaventem, Amplexor-Euroscript International in Heverlee, … Het zijn maar enkele voorbeelden van bedrijven die de KernTalenten inzetten om positief op duurzame inzetbaarheid te mikken.