Brengt karakter, talenten en motivatie in kaart

Een bloeiende community van Erkende Analisten

 
 

Begin 2019 vierde CoreTalents haar 300e Erkende Analist.

In België, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Portugal helpen ervaren coaches, psychologen, HR- en tal andere professionals hun cliënten met de KernTalentenanalyse als basis.

De Spiegelgroep van Erkende Analisten op Facebook rocks, want er wordt intensief gechat, van gedachten gewisseld, van elkaar geleerd, tips gegeven en eventuele moeilijkheden aangekaart en opgelost.

Via de CoreTalents pagina op LinkedIn communiceren we meer officieel ook naar niet-analisten, en worden er regelmatig leuke en interessante blogs en artikels gepost die iedereen ten goede komen.

Niet alleen de bedrijfsleiders Dirk en Danielle vinden het erg plezierig nieuwe tools te ontwikkelen die onze Analisten en/of hun klanten concreet helpen om iedereen te doen groeien en bloeien. Ook heel wat analisten doen dit met plezier! Zo ontwikkelde André Vandevenne tools om de KernTalentenmethode gemakkelijker aan te leren. Frouke Vermeulen en Ilse Hendrickx ontwierpen de magnifieke KernTalentenkaartjes die de KernTalenten in beeld en kleur illustreren.

Omdat bijna al onze Analisten sterke KernTalenten bezitten op het vlak van proactieve kennisverwerving, zijn er meerdere ‘Refine the Professional’ namiddagen per jaar en meer dan tien Masterclasses van één dag rond onderwerpen als HR, leiderschap, studiekeuze, competenties, RSS, (team)coaching, burn- en bore out, hoogbegaafde jongeren, HSP, relaties, enzovoort. Onze Analisten kiezen zelf welke thema's het komende jaar worden aangeboden. Tenslotte is er één grote feestdag per jaar: de TerugkomDaK in december.

Het slagen op de Masterproef van een Masterclass met min. 70% levert een CoreTalents-ster op, wat aan klanten een goede indicatie geeft van extra vakkennis over een bepaald onderwerp.

Danielle en Dirk organiseren ook bijeenkomsten rond een apart thema, zoals voor de 50 Loopbaanbegeleiders van Coretalents zelf, als door de VDAB Erkend Loopbaancentrum. Daar wordt enorm veel bijgeleerd en natuurlijk tips & tricks uitgewisseld om onze klanten nog beter te helpen.

Erkende Analisten kunnen onder bepaalde voorwaarden zelfs gaan voor het KernTalenten-trainerschap, wat onder andere inhoudt dat ze:

1. expert zijn met minstens 100 analyses op hun naam, en

2. minstens 2 master sterren in hun eigen of ander vakgebied hebben behaald.

Danielle wil trouwens graag bereikbaar zijn voor alle Analisten, al moet dit intussen al via afspraak gezien haar overvolle agenda.

Dirk is de steun en toeverlaat voor iedereen die iets wil vragen, en bovenal voor alles wat het organisatorische, administratieve en financiële stuk aangaat. Snel, ernstig - vaak met een kwinkslag - en altijd correct is hij de rots in de branding waar al onze Analisten met een gerust hart op bouwen.

Leuk om te vertellen tenslotte is dat de meeste Analisten uit de diverse cursusgroepen echt ‘vrienden’ zijn geworden. Er wordt heel wat samengekomen, veel afgelachen en door tientallen van hen wordt letterlijk samengewerkt, bijvoorbeeld voor grote projecten in organisaties als bedrijven, scholen enzovoort.