Brengt karakter, talenten en motivatie in kaart

Jos Motmans

Jos Motmans
Coaching
Human Resources
Loopbaanbegeleiding
Teambegeleiding
Eisden, België
Mijn persoonlijke voorstelling
 
Actie-onderzoeker in leiderschap en organisatieontwikkeling in de sociale en coöperatieve economie. Dat is in één zin wat mij de voorbije 30 jaar professioneel bezig hield. Als Socioloog en ‘Master of Commerce-Leadership studies’ weet ik het belang van een onderzoekende houding en van reflectie naar waarde te schatten. Als ondernemer koppel ik dat onderzoek en die reflectie aan actie, zo dat vooropgestelde resultaten gehaald worden. Ruimte creëren voor dialoog en samenwerking zijn hierbij een steeds sterker wordende rode draad. De opeenvolging van actie en reflectie geven meer richting en focus aan de actie en verdiepen het inzicht.
 
Gaandeweg ben ik zo tot de overtuiging gekomen dat we tal van opportuniteiten missen in samenwerking in het economisch systeem en tussen organisaties. Alsook dat meer aandacht voor capabilities, te begrijpen als ‘valuable beings and doings’ zal leiden tot meer duurzame waardencreatie. Onze kracht neemt daarenboven nog toe wanneer we de link kunnen leggen tussen wat we werkelijk waardevol vinden en onze kerntalenten, daar waar onze passie, onze goesting ligt. Zo krijgen we toegang tot coöperatief ecologisch ondernemerschap dat veel verder reikt dan een klassieke triple-P (People Planet Profit) benadering.
 
Loopbaanbegeleiding en coaching, team- en organisatieontwikkeling en HR zijn voor mij gekende tools om aan deze missie te werken. KernTalentenanalyse is daarbij een degelijk hulpmiddel om snel, gegrond en gevat te komen bij wat mensen drijft. Een degelijk fundament om op verder te bouwen en gepaste keuze te maken.