Brengt karakter, talenten en motivatie in kaart

Joris Van Droogenbroeck

Joris Van Droogenbroeck
Coaching
Hoogbegaafdheid
Loopbaanbegeleiding
Teambegeleiding
Lint, België

Door op structureel andere manieren naar de realiteit te kijken, gaat een nieuwe wereld open en ontstaan nieuwe mogelijkheden en oplossingen. Dat is wat Joris leerde tijdens zijn doctoraat in de kwantumchemie. Sinds het behalen daarvan 15 jaar geleden, wisselde hij de academische wereld in voor de bedrijfswereld en heeft hij zich toegelegd op innnovatie en verandering met de mens centraal. Zie https://www.linkedin.com/in/jorisvandroogenbroeck/ voor meer details.

In 2015 startte Joris Co-Vibes om vernieuwende antwoorden te bieden voor onderbenut talent in onze maatschappij. Met hun talentincubators biedt Co-Vibes onvergetelijke groeitrajecten voor pas afgestudeerde jongeren en mensen die hun loopbaan willen wenden. Dit door middel van een uitzonderlijke bedrijfscultuur, intense begeleiding, coaching en een uniek peer2peer leermodel. Tegelijkertijd biedt Co-Vibes verfrissende antwoorden voor de (tijdelijke) talentnoden van bedrijven, met de kracht van talentgericht werken centraal.

Daarnaast is Joris ook actief als ‘groeikatalysator’ voor executives, managers en ondernemers. Vanuit deze rol wil hij een maximale impact realiseren, door persoonlijke ontwikkeling en inhoudelijke uitdagingen als onderdelen van een groter en gekoppeld geheel te benaderen. Nieuwe perspectieven openen en onverwachte verbindingen leggen, is Joris zijn tweede natuur. Zijn aanpak is enerzijds volledig op maat en in samenspraak te bepalen en anderzijds in voortdurende evolutie via nieuwe ervaringen, opleidingen, en literatuur. De kerntalentenaanpak vormt daarbij de startbasis. 

Zelfstandigen en KMO’s kunnen gebruik maken van KMO-portefeuille, waarvoor Co-Vibes als adviesverstrekker gecertificeerd zijn. Als particulier kan gebruik worden gemaakt van loopbaancheques.